سیاست کلی فیتکو، سرمایه گذاری مداوم در جهت شناسایی پروسه ها، تکنولوژیها، سازندگان ممتاز بین المللی و روشهای به روز تامین و انتقال تجهیزات و ماشین آلات و خدمات مربوط به آنها است.

 

 

 

صفحه در حال بروزرساني مي باشد! خواهشمند است بعداً مراجعه بفرماييد.