جهت اطمینان از نصب، راه اندازی و کارکرد مناسب هر تجهیز تحویل شده، شرکت فیتکو همواره خدمات فنی و تخصصی مطابق با مشخصات و ویژگی های کالای تحویل شده را ارائه می کند. این خدمات شامل خدمات نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش کارکنان سایت می باشد.

همچنین کلیه اقلام تامین شده توسط شرکت یا بازرس مستقلی بازرسی و کنترل می شود.

فیتکو همواره تیم فنی و کارشناسانی باتجربه، زبده و مناسب برای انجام کلیه موارد نظارت بر نصب و راه اندازی به سایت مشتری ارسال می کند. این افراد بنابر نیازمندی های خاص از پروژه، از کارشناسان داخلی یا از کارشناسان خارجی انتخاب می شوند.

علاوه بر موارد فوق و در برخی از قراردادها، با توجه به درخواست مشتری، فیتکو امکان ارائه خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات و قطعات تامین شده خود را نیز دارد. برای این منظور از تیم ها و کارشناسان مجرب و متخصص درون و بیرون شرکت فیتکو در کنار تیم نظارت بر نصب و راه اندازی شرکت، استفاده می شود.

به عبارت دیگر، شرکت فیتکو تنها یک فروشنده تجهیز نیست. ما در کنار فروش هر دستگاه یا قطعه، کلیه خدمات مورد نیاز پس از فروش آن کالا را نیز ارائه می نماییم. خدماتی نظیر:

  1. بازرسی هنگام تحویل کالا و بازگشایی بسته بندی.
  2. ارائه خدمات غیرحضوری برای نصب و راه اندازی.
  3. ارائه خدمات نظارت حضوری بر نصب و راه اندازی.
  4. خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات.
  5. آموزش پرسنل.