• در دسترس قراردادن تجهیزات و ماشین آلات و قطعات و نیز خدمات مهندسی و تکنولوژی های روز دنیا با کوتاه کردن فاصله سازندگان بین المللی و مصرف کنندگان داخلی ارتقاء سطح پایداری و رقابت پذیری فعالیت بنگاههای صنعتی.

  • کاهش هزینه های تأمین و در نتیجه کاهش هزینه های تولید و بهره برداری و اجراء پروژه ها از طریق عملکرد تخصصی و حرفه ای و چابکی سازمان

  • تأثیر در تامین صحیح کالاها و تجهیزات و خدمات با به کارگیری مهندسی خرید و سیستم های مالی و بازرگانی مناسب به نحوی که مشتری خوشنود شده و از اتلاف منابع و دوباره کاری جلوگیری گردد.

ورود به سایت

ثبت سفارش

برای اطلاع از موجودی انبار و دریافت اطلاعات، سفارش خود را ثبت کنید.

 

ثبت سفارش

خبرنامه شرکت